skip to Main Content
Close up on a boy's hand holding robot's fingers
Om Instaria AB

Vi är ett familjeägt bolag som vill underlätta för skapande kreativa människor att få tillgång till industriellt material och komponenter i en volym som passar deras behov. Vi köper in och lagerhåller inom många professioner så som el, elektronik, konstruktionsplaster och metallämnen.

Instaria har också en gren med konstruktion och tillverkning av korta serier. Vi har kapacitet inom gjutning av aluminium, brons och mässing samt bearbetning så som svarvning, fräsning och 3d-printning. Vi jobbar med inbäddade system som baseras på tex Arduino och RaspberryPi för att utöka mekaniska systems funktioner med styrning och övervakning.

Back To Top